Actievoorwaarden
Crosscall Green Thursday actie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN PROMOTIONELE ACTIE

Crosscall Green Thursday actie - (hierna "de Actie" genoemd)

Artikel 1 - Identiteit van de partijen

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing tussen:

(i) De NV A&C SYSTEMS, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Bleyveldstraat 16A, 3320 Hoegaarden, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 445.299.482, hierna : de « Dienstverlener ».

(ii) De "Deelnemer", namelijk elke natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de Actie zoals gedefinieerd in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden van de Actie.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.1. Deze Bijzondere Voorwaarden van de Actie en de Algemene Voorwaarden van de Acties, eventueel aangevuld met de specifieke voorwaarden die uitdrukkelijk tussen de partijen zijn overeengekomen, vormen de "Overeenkomst" en zijn beschikbaar op: myactions.eu (de "Website van de Promotionele Actie").

2.2. De bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de Actie en vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Acties die van toepassing zijn tenzij de huidige Bijzondere Voorwaarden hiervan afwijken.

2.3. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de Deelnemer de toepassing van deze Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de Acties te aanvaarden.

Artikel 3 - Geschenkproduct

Het Geschenkproduct dat in het kader van de Actie wordt toegekend, wordt als volgt bepaald:

- Crosscall Core CX4 : Extra jaar garantie

- Crosscall Core CT4 : Extra jaar garantie

Artikel 4 - Deelnemende Producten

De Deelnemende Producten zijn de volgende :

- Crosscall Core CX4

- Crosscall Core CT4

De Actie is geldig totdat de voorraad van de Deelnemende Producten is uitgeput, voor aankopen in Deelnemende Winkels in België, Nederland of Luxemburg.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afstand is gedaan, mag de Actie niet worden gecombineerd met andere toepasselijke Acties op het Deelnemende Product dat door de Deelnemer is gekocht.

Artikel 5 - Deelnemende Winkels

Een lijst met Deelnemende Winkels:

- Media Markt

- Krëfel

- Exellent (en partners)

- Proximus (en partners)

- Coolblue

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van alle of een deel van de Deelnemende Producten in de Deelnemende Winkels.

Artikel 6 - Toepasselijke periode

Periode van de Promotionele actie : afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad en onverminderd de toepasselijke bepalingen, is de Actie geldig voor Deelnemende Producten gekocht tussen 07/06/2021 en 31/07/2021 (aankoopdatum vermeld op het aankoopbewijs) in een Deelnemende Winkel in een Land als bedoeld in artikel 4.

Inschrijving –en Verklaringsperiode: onverminderd de toepasselijke bepalingen, is de Actie geldig op voorwaarde dat de Deelnemer zich geldig heeft geregistreerd en de aankoop van het Deelnemende Product tussen 07/06/2021 en 15/08/2021 geldig heeft aangegeven.

Artikel 7 - Grondgebied van de Actie

De Actie is geldig voor Deelnemers met een woonplaats of een vaste verblijfplaats op het grondgebied van één van de in artikel 4 genoemde landen.

Artikel 8 - Klachten

Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Actie moeten de Dienstverlener voor 30/08/2021 bereiken en worden verzonden met behulp van het formulier dat beschikbaar is op de Website van de Promotionele Actie.

In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de promotionele Acties kan de afwezigheid van een reactie van de Dienstverlener op een bericht of een e-mail in geen geval worden beschouwd als een akkoord met de inhoud van dit bericht of deze e-mail.