Actievoorwaarden
OPPO A series met Bol.com cadeaukaart t.w.v. €25,00

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN VOUCHER ACTIE

OPPO A series met Bol.com cadeaukaart t.w.v. €25,00 - (hierna "de Actie" genoemd)

Artikel 1 - Identiteit van de partijen

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing tussen:

(i) De NV A&C SYSTEMS, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Bleyveldstraat 16A, 3320 Hoegaarden, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 445.299.482, hierna : de « Dienstverlener ».

(ii) De "Deelnemer", namelijk elke natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de Actie zoals gedefinieerd in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden van de Actie.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.1. Deze Bijzondere Voorwaarden van de Actie en de Algemene Voorwaarden van de Acties, eventueel aangevuld met de specifieke voorwaarden die uitdrukkelijk tussen de partijen zijn overeengekomen, vormen de "Overeenkomst" en zijn beschikbaar op: oppo.myactions.eu (de "Website van de Product+ Actie").

2.2. De bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de Actie en vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Acties die van toepassing zijn tenzij de huidige Bijzondere Voorwaarden hiervan afwijken.

2.3. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de Deelnemer de toepassing van deze Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de Acties te aanvaarden.

Artikel 3 - Geschenkproduct

Het Geschenkproduct dat in het kader van de Actie wordt toegekend, wordt als volgt bepaald:

- OPPO A74 : Bol.com cadeaukaart t.w.v. 25,00 EUR

- OPPO A54 : Bol.com cadeaukaart t.w.v. 25,00 EUR

- OPPO A53s : Bol.com cadeaukaart t.w.v. 25,00 EUR

Artikel 4 - Deelnemende Producten

De Deelnemende Producten zijn de volgende :

- OPPO A74

- OPPO A54

- OPPO A53s

De Actie is geldig totdat de voorraad van de Deelnemende Producten is uitgeput, voor aankopen in Deelnemende Winkels in Nederland.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afstand is gedaan, mag de Actie niet worden gecombineerd met andere toepasselijke Acties op het Deelnemende Product dat door de Deelnemer is gekocht.

Artikel 5 - Deelnemende Winkels

Een lijst met Deelnemende Winkels:

- Actie is enkel geldig bij KPN

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van alle of een deel van de Deelnemende Producten in de Deelnemende Winkels.

Artikel 6 - Toepasselijke periode

Periode van de Product+ actie : afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad en onverminderd de toepasselijke bepalingen, is de Actie geldig voor Deelnemende Producten gekocht tussen 05/07/2021 en 01/08/2021 (aankoopdatum vermeld op het aankoopbewijs) in een Deelnemende Winkel in een Land als bedoeld in artikel 4.

Inschrijving –en Verklaringsperiode: onverminderd de toepasselijke bepalingen, is de Actie geldig op voorwaarde dat de Deelnemer zich geldig heeft geregistreerd en de aankoop van het Deelnemende Product tussen 05/07/2021 en 16/08/2021 geldig heeft aangegeven.

Artikel 7 - Grondgebied van de Actie

De Actie is geldig voor Deelnemers met een woonplaats of een vaste verblijfplaats op het grondgebied van één van de in artikel 4 genoemde landen.

Artikel 8 - Terugzendprocedure voor het Geschenkproduct

Bij het toepassen van een uitsluitingsgeval is de procedure voor het terugzenden van het Geschenkproduct aan de Dienstverlener als volgt:

i) Bij het plaatsvinden van de oorzaak van de uitsluiting, moet de Deelnemer het terugzendformulier voor het Geschenkproduct dat beschikbaar is via de Product + Actie-website correct en volledig invullen en de eventuele vereiste documenten uploaden.

ii) Een bevestiging van de registratie van de oorzaak van uitsluiting en een unieke code worden verzonden naar het e-mailadres dat door de Deelnemer is ingevoerd op het moment van registratie. De ontvangen unieke code moet door de Deelnemer worden bewaard. Let op, het verzenden van de e-mail van de unieke code wordt waarschijnlijk geblokkeerd door een spamfilter of behoort tot de ongewenste e-mail van het e-mailadres dat door de Deelnemer wordt gebruikt. De bevestigingsmail die naar de Deelnemer wordt verzonden, bevat alle informatie die de Deelnemer nodig heeft om het Geschenkproduct op zijn kosten naar de Dienstverlener terug te zenden.

iii) Binnen 15 kalenderdagen volgend op het plaatsvinden van de oorzaak van de uitsluiting, moet de Deelnemer het Geschenkproduct aan de Dienstverlener terugzenden in overeenstemming met de instructies ontvangen bij de bevestiging van zijn registratie.

Het Geschenkproduct moet in perfecte staat worden teruggestuurd naar de Dienstverlener, in de originele verpakking en met alle accessoires (kabels, opladers, dozen, enz.). Als het Geschenkproduct niet door de Deelnemer in perfecte staat, in de originele verpakking en met alle mogelijke accessoires (kabels, opladers, dozen, enz.) aan de Dienstverlener wordt teruggezonden of als de Deelnemer de terugzendprocedure niet correct heeft nageleefd, dan is de Deelnemer verplicht de in artikel 9 bedoelde vergoeding te betalen.

Alle kosten met betrekking tot het terugzenden van het Geschenkproduct aan de Dienstverlener zijn ten laste van de Deelnemer.

Artikel 9 - Vergoeding voucher

Het bedrag van de vergoeding die de Deelnemer aan de Dienstverlener verschuldigd is in de gevallen waarop de Overeenkomst betrekking heeft, wordt als volgt vastgesteld:

- Voor het Geschenkproduct cadeaukaart Bol.com is het bedrag van de vergoeding 25,00 EUR.

De vergoeding moet door de Deelnemer worden betaald op de rekening met nummer BE88734108100041 met vermelding van de unieke code waarnaar wordt verwezen in artikel 5.2.2 van de Algemene Voorwaarden in de mededeling.

Artikel 10 - Klachten

Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Actie moeten de Dienstverlener voor 15/09/2021 bereiken en worden verzonden met behulp van het formulier dat beschikbaar is op de Website van de Product+ Actie.

In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de promotionele Acties kan de afwezigheid van een reactie van de Dienstverlener op een bericht of een e-mail in geen geval worden beschouwd als een akkoord met de inhoud van dit bericht of deze e-mail.